Sistemas de comunicación FREMAP

Estás en:

 • Imprimir (Nova xanela)

Para FREMAP é fundamental dispor de sistemas de comunicación que permitan unha maior eficiencia no intercambio de información coas súas empresas asociadas e traballadores protexidos.

Os sistemas de comunicación son:

FREMAP online

É un servizo onde a empresa poden obter de forma inmediata informes de xestión de incapacidade temporal e informes de accidentabilidade, informes de custo de IT a través de servizos de alertas que avisan as empresas por correo electrónico cando a información está dispoñible e que poden organizar en función dos temas que máis interésenlles.

Ademais a empresa poderá personalizar a obtención do informe elixindo a periodicidade e o formato (pdf, Excel)

Información desde FREMAP ON LINE

Desde FREMAP ON LINE pódese acceder á seguinte información:

Ver máis

 • Informe de índices de incapacidade temporal por continxencia profesional e por continxencia común : Mostra a evolución dos índices de incapacidade temporal por continxencia profesional e común do ano en curso en comparativa con anos anteriores e en comparativa co sector.
 • Informe Accidentabilidade : Mostra a evolución do índice de incidencia en comparación co sector de actividade da empresa e os datos estatísticos do accidente de traballo en relación ao que comunicou a empresa a través do Delt@
 • Informe de Enfermidades profesionais : Mostra os datos estatísticos dos procesos confirmados como enfermidades profesionais no modelo de declaración CEPROSS.
 • Informe de IT por Continxencias Comúns : Mostra os datos estatísticos dos procesos de baixa por continxencia común na empresa en relación ás seguintes variables estatísticas: por tramos de duración, por xénero, por idade, por, tipo de contrato, por Comunidade Autónoma, por día da semana, mes e especialidade médica.
 • Informe de comparativa co sector de empresas asociadas á FREMAP : Mostra os datos de índices de incapacidade temporal polo sector seleccionado das empresas asociadas á FREMAP.
 • Informes de índice por Risco de Embarazo e Lactación Natural : Mostra a evolución do índice de Risco de Embarazo e Lactación.
 • Informe consulta de expedientes : Informe que mostra en tempo real a situación dos traballadores accidentados da empresa: altas e baixas e o histórico de procesos de baixa por traballador.
 • Alerta de asistencia por Accidentes de Traballo: As empresas reciben no seu correo electrónico toda a información relativa ás baixas, altas ou sen baixas dos traballadores, cando sexan atendidos a causa dun accidente de traballo polos Servizos Médicos da FREMAP.
 • Alerta ficheiros Delt@ : A ocorrencia dun accidente de traballo implica a necesaria comunicación do mesmo á Autoridade Laboral. Con esta alerta facilítase á empresa a realización das declaracións oficiais de accidentes de traballo, con e sen baixa laboral.
 • Comunicación urxente / grave / moi grave / falecemento : Os accidentes con consecuencias graves, implican a toma de rápidas decisións. Por iso, desde FREMAP, infórmase de forma inmediata destes casos ás empresas.
  • Comunícase en tempo real o prognóstico das lesións que sufriu o traballador (prognóstico leve ou grave).
  • A empresa poderá comprobar a ocorrencia do accidente e valorar se procede a comunicación en 24 h. á Autoridade Laboral.
 • Alerta asistencia por Enfermidade Profesional : A enfermidade profesional, require unha actuación rápida e coordinada por parte da FREMAP e da empresa. Por este motivo, FREMAP comunica por correo electrónico un aviso cada vez que os Servizos Médicos diagnostiquen unha enfermidade profesional, así como das baixas e altas médicas.
 • Alertas Pagamento delegado : Sistema de comunicación en que se informa ás empresas a dedución prevista por cada proceso de baixa ao obxecto de evitar diferenzas.
 • Alerta BONUS : É un aviso automático informandoche da previsión de BONUS da empresa, comunicandoche a apertura do período de presentación así como de calquera outra circunstancia que afecte á solicitude.
 • oAlerta Prevención FREMAP Informa: FREMAP pon a disposición das súas empresas asociadas un servizo que, con máis de 19.000 subscritores, pretende facilitar información actualizada sobre prevención de riscos laborais

FREMAP Contigo

FREMAP écontigo unha plataforma orientada aos / as traballador/as protexido/as, desde onde poderán consultar citas médicas, acceder a informes, configurar alertas personalizables e un completo catálogo de servizos.

Trátase dunha aplicación accesible por ordenador ou dispositivos móbiles dispoñible para as principais plataformas.

Información desde FREMAP Contigo

FREMAP Contigo pódese acceder á seguinte información:

Ver máis

 • Localizar os Centros FREMAP, podendo visualizar a información a través dun mapa ou mediante realidade aumentada.
 • Teléfono de urxencias con chamada directa e coordenadas de xeolocalización.
 • Acceder a información de interese xeral como:
  • Dereitos do paciente.
  • Información relacionada con Cotizacións á Seguridade Social, Calendarios Laborais por Comunidade Autónoma ou Reclamacións .
  • Información do que se debe facer ante situacións de Accidente de traballo ou Primeiros Auxilios.

Así mesmo, FREMAP permítecontigo ao traballador acceder a información e realizar máis comodamente xestións coa FREMAP, accedendo á Área Privada , cun usuario e contrasinal. Onde poderá ter acceso aos seguintes servizos: próximas citas médicas, consultas e profesionais sanitarios que lle están prestando a asistencia sanitaira, liña directa co interlocutor persoal e a traballadora social da FREMAP.

​​​​
​​​​​​​​​​