Xestión da incapacidade temporal

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

FREMAP colabora coas súas empresas asociadas no estudo das causas que orixinan as ausencias dos seus traballadores por motivos de saúde.Tendo en conta, que a causa principal é a incapacidade temporal, desenvólvese conxuntamente con cada empresa un conxunto de actuacións que se denomina Programa Integral da Saúde .