Equipo Multidisciplinar FREMAP

Estás en:

 • Imprimir (Nova xanela)

​Para desenvolver o programa integral de saúde FREMAP dispón dun equipo multidisciplinar formado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, xestores, traballadoras sociais e técnicos de prevención que traballan de forma conxunta coas empresas para mellorar a saúde dos traballadores e en consecuencia mellorar a competitividade da empresa realizando as seguintes actividades:

Prevención

As actividades desarroladas na Área de prevención son:

Ver máis:

 • Promover a seguridade e saúde dos traballadores.
 • Apoio no control da sinistralidade facilitando información referida á evolución dos accidentes e enfermidades profesionais.
 • Identificación de condicións de risco e no asesoramento sobre a elección e implantación de medidas de control.
 • Fomento da integración da prevención. Actualizando os coñecementos dos directivos, técnicos e mandos que asumen a actividade preventiva.
 • Divulgación e sensibilización. Con obxecto de informar e sensibilizar os traballadores sobre a importancia da prevención de riscos laborais, FREMAP pon a disposición das súas empresas asociadas un extenso catálogo de material divulgativo.

 • Colaboración de forma individualizada con cada empresa na organización de charlas e coloquios presenciais.
 • Asesoramento para a consecución do Bonus. (Real decreto 404/2010 do 31 de marzo, a Orde TIN/1448/2010 do 02 de xuño en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente).
 • Información actualizada sobre novidades lexislativas e técnicas en materia de prevención de riscos laborais.
 • Desenvolvemento de proxectos de investigación e análise que permitan a identificación dos procesos e actividades que xeran maiores perigos de acordo cos accidentes ocorridos e as enfermidades detectadas.
 • Prevención do accidente laboral de tráfico.

Máis información: Canle de PREVENCIÓN Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Xestión

Interlocutor único da FREMAP

As actividades desenvolvidas son:

Ver máis:

 • Coordina a colaboración e a comunicación entre as diferentes áreas implicadas na prestación do servizo (Área de Prevención, Área Sanitaria e Área de Xestión) co obxectivo lograr unha atención personalizada cara aos pacientes e as empresas .
 • Rexistro das baixas médicas de continxencia común e comprobación de garantías (afiliación do traballador, cotización empresas, carencia).
 • Rexistro dos partes de accidentes de traballo remitidos polas empresas a través do Delt@ e de comunicación das Enfermidades Profesionais en CEPROSS e comprobación de garantías.
 • Recoñecemento do dereito á prestación económica, así como de denegación extinción ou suspensión unha vez comprobados os requisitos necesarios de acceso á mesma.
 • Xestión das prestacións económicas (pagamentos directos aos traballadores).
 • Xestión do pagamento delegado das empresas.
 • Análise da evolución índices de incapacidade temporal e seguimento dos traballadores pendentes de alta médica.
 • Presentación expedientes de incapacidade ao Enderezo Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social.

Asistencia Social

As actividades desenvolvidas son:

Ver máis:

 • Colaborar coas empresas asociadas na resolución de problemas sociais dos seus traballadores respectando sempre a confidencialidade da información.
 • Facilitar a axeitada reintegración ao posto de traballo ou, se é o caso, á nova situación laboral creada tras o accidente de traballo, fomentando a Readaptación Profesional Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.
 • Asesorar sobre as alternativas posibles de formación aos traballadores con posibles secuelas incapacitantes que serán estudadas polo equipo de valoración e orientación profesional.
 • Asesorar os traballadores sobre os trámites dos expedientes de invalidez, morte e supervivencia, en todo o que se refire a prestacións regulamentarias e sociais.
 • Informar empresas, traballadores e organizacións sindicais das axudas sociais que outorga a Comisión de Prestacións Especiais Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente cando así sexa requirido.
 • Colaborar coas empresas asociadas, nas accións encamiñadas á redución da incapacidade temporal e para resolver os problemas sociais dos seus traballadores, naqueles casos puntuais en que se solicite a colaboración da Traballadora Social.

Área Prestacións económicas

 • Xestión centralizada e comprobación de que as prestacións de Incapacidade Temporal e as do IMS (Incapacidade, Morte e Superviviencia) xestiónense nos prazos establecidos de xeito que o traballador perciba a prestación correspondente en tempo e prazos, unha vez comprobados os requisitos necesarios de acceso á mesma.

Área xestión do absentismo de Incapacidade Temporal

 • Colaboración coas empresas na elaboración do programa integral da saúde.
 • Facilitar ás empresas informes sobre a incapacidade temporal con distintos indicadores e en función das variables estatísticas de idade, xénero, tipo de contrato, mes de baíxaa, día da semana e especialidade médica. Análise de datos e conclusións.
 • Estimación dos custos económicos da incapacidade temporal para a empresa.
 • Desenvolvemento de xornadas benchmarking entre empresas de distintos ou do mesmo sector que comparten as súas experiencias en xestión de absentismo.
 • Asesoramento en xestión de incapacidade temporal

Sanitaria

O sistema sanitario da FREMAP está composto por:

 • Centros Asistenciais:

  Os traballadores das empresas asociadas á FREMAP poderán ser atendidos medicamente nun dos 200 centros asistenciais propios que están distribuídos por todo o país, elixindo entre o centro asistencial máis próximo ao seu centro de traballo ou domicilio, onde se lles prestará a mellora asistencia ambulatoria e tratamento rehabilitador pola súa ampla dotación en medios técnicos e en profesionais.

  A principal preocupación da FREMAP é estar preto dos traballadores para poder dar o mellor servizo. De aí, a filosofía de descentralización da actividade asistencial, que dá valor á proximidade e proximidade.

  Cada paciente conta co seu Médico Responsable, que coordina a totalidade do seu proceso de baixa médica e a continuidade asistencial do tratamento, en que con frecuencia interveñen numerosos profesionais.

  Este establece o diagnóstico e tratamento, así como as probas complementarias a realizar, preservando a intimidade do paciente, establecendo os prazos para as citacións e pautas en función da patoloxía e protocolo seguido.

 • Hospitais:

  Nos hospitais de FREMAP - catro hospitais (Majadahonda, Sevilla, Barcelona e Vigo), e catro hospitais de día (Valladolid, Jerez de la Frontera, Málaga e Zaragoza) ademais de dous centros intermutuais en Valencia e Bilbao, os traballadores serán atendidos por especialistas médicos que prestan o seu apoio aos centros asistenciais ao dispor dunha ampla tecnoloxía médico científico, aplicando os máis avanzados tratamentos e realización de probas médicas e / ou intervencións cirúrxicas que melloren a recuperación dos pacientes.

  Especialidades hospitalarias

  • Anxioloxía e cirurxía vascular periférica.
  • Cardioloxía.
  • Cirurxía xeral e Dixestiva.
  • Cirurxía Maxilofacial.
  • Cirurxía plástica e reparadora.
  • Cirurxía Torácica.
  • Diagnóstico por Imaxe (RX, RM, TAC, Ecografía).
  • Laboratorio de Análises Clínicas.
  • Logopedia.
  • Medicina Deportiva.
  • Medicina Interna.
  • Neuroloxía.
  • Oftalmoloxía.
  • Otorrinolaringoloxía.
  • Psicoloxía.
  • Psiquiatría.
  • Rehabilitación.
  • Traballo Social.
  • Traumatoloxía e Ortopedia.
  • Unidade de Membro Superior.
  • Unidade de Membro Inferior.
  • Unidade de Columna.
  • Unidade de Microcirurxía.
  • Ou. R. P. A. (Unidade de espertar).
  • Unidade de rehabilitación cardíaca.
  • Unidade de Valoración Biomecánica.
  • Unidade da dor.
  • Uroloxía.
​​​​​