Informes de Saúde
FREMAP

COVID-19 Ano 2020

logo fremap

grafico sobre os índices de afiliación
logo fremap

grafico sobre o Índice de Procesos con alta e índice de días de baixa

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os procesos iniciados por meses

 • Índice de Procesos con alta Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.

logo fremap

grafico sobre a duración media entre os días de baixa e os procesos de alta

 • Duración Media: Ratio entre o os días de baixa dos procesos con alta e o número de procesos con alta.

logo fremap

grafico sobre os o numero de baixas sen recaidas por idade

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os índices ed altas e baixas por tipo de contrato

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os índices ed altas e baixas por sector de actividade

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre o perfil de lostrabajadores debaja médica
logo fremap

grafico sobre a Incidencia COVID-19

 • Incidencia COVID-19: Ratio entre o número de procesos con baixa (sen recaída) por cada 100 traballadores