Informes de Saúde
FREMAP

Continxencia Profesional Ano 2020

logo fremap

grafico sobre os índices de afiliación
logo fremap

grafico sobre o Índice de procesos e índice de días de baixa

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os procesos iniciados por meses

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.

logo fremap

grafico sobre a duración media entre os días de baixa e os procesos de alta

 • Duración Media: Ratio entre o os días de baixa dos procesos con alta e o número de procesos con alta.

logo fremap

grafico sobre os o numero de baixas sen recaidas por idade

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os índices ed altas e baixas por tipo de contrato

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os índices ed altas e baixas por sector de actividade

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os procesos por grupo de enfermidade

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os procesos por grupo de enferdad segundo generos

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre as porcentaxes de baixas segundo os homes

 • % de baixas : Ratio entre o número de baixas sen recaída por xénero por cada grupo de enfermidade e o número de baixos totais de cada xénero
 • % días baixa : Ratio entre os días de baixa dos procesos con alta por cada xénero e cada grupo de enfermidade e o número de días de baixa totais de cada xénero


grafico sobre as porcentaxes de baixas segundo as mulleres

 • % de baixas : Ratio entre o número de baixas sen recaída por xénero por cada grupo de enfermidade e o número de baixos totais de cada xénero
 • % días baixa : Ratio entre os días de baixa dos procesos con alta por cada xénero e cada grupo de enfermidade e o número de días de baixa totais de cada xénero

logo fremap

grafico sobre o perfil de lostrabajadores debaja médica
logo fremap

grafico sobre as porcentaxes de accidentes

 • Total de Xornada Laboral e In itinere mulleres: 2,15
 • Total de Xornada Laboral e In itinere homes: 4,48

logo fremap

grafico sobre a porcentaxe de accidentes leves en función da actividade
logo fremap

grafico sobre a porcentaxe de accidentes leves en función da actividade
logo fremap

grafico sobre a porcentaxe de accidentes leves en función da actividade
logo fremap

grafico sobre a porcentaxe de accidentes leves en función da actividade