Informes de Saúde
FREMAP

Continxencia Común Ano 2020

logo fremap

grafico sobre os índices de afiliación
logo fremap

grafico sobre o Índice de Procesos con alta e índice de días de baixa

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os procesos iniciados por meses

 • Índice de Procesos con alta Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.

logo fremap

grafico sobre a duración media entre os días de baixa e os procesos de alta

 • Duración Media: Ratio entre o os días de baixa dos procesos con alta e o número de procesos con alta.

logo fremap

grafico sobre os o numero de baixas sen recaidas por idade

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os índices ed altas e baixas por tipo de contrato

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os índices ed altas e baixas por sector de actividade

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

Menos de 16 días

O 64,31% dos procesos tiveron unha duración de menos de 16 días e acumularon o 5,74% do total de días de baixa

grafico sobre os procesos con duración de menos de 16 días
grafico sobre os procesos con duración por máis de 90 días

Máis de 90 días

O 13,58% dos procesos tiveron unha duración de máis de 90 días e acumularon o 76,01% do total de días de baixa

logo fremap

grafico sobre os procesos por grupo de enfermidade

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre os procesos por grupo de enferdad segundo generos

 • Índice de Procesos con alta: Ratio entre o número de procesos con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos.
 • Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos

logo fremap

grafico sobre as porcentaxes de baixas segundo os homes

 • % de baixas : Ratio entre o número de baixas sen recaída por xénero por cada grupo de enfermidade e o número de baixos totais de cada xénero
 • % días baixa : Ratio entre os días de baixa dos procesos con alta por cada xénero e cada grupo de enfermidade e o número de días de baixa totais de cada xénero


grafico sobre as porcentaxes de baixas segundo as mulleres

 • % de baixas : Ratio entre o número de baixas sen recaída por xénero por cada grupo de enfermidade e o número de baixos totais de cada xénero
 • % días baixa : Ratio entre os días de baixa dos procesos con alta por cada xénero e cada grupo de enfermidade e o número de días de baixa totais de cada xénero

logo fremap

grafico sobre o perfil de lostrabajadores debaja médica
logo fremap

grafico sobre a Incidencia Continxencia común

 • Incidencia continxencia común: Ratio entre o número de procesos con baixa (sen recaída) por cada 100 traballadores