T.A. Nacional: 5,9%
- T.A.Mayor que o Nacional
- T.A. Menor que o Nacional