Accesibilidade

Estás en:

 • Imprimir (Nova xanela)

A Canle de Xestión de Incapacidade Temporal da FREMAP adquiriu o compromiso de garantir a accesibilidade dos seus contidos para todos os ciud​adanos en cumprimento da disposto pola Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico para os sitios web das Administracións Públicas e en cumprimento cos principios de accesibilidade e deseño universal establecidos no art. 4. c) na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos Públicos en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente, respectando as pautas\n proporcionadas pola WAI (Web Accesibility Initiative) Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente organismo creado pola W3C (World Wide Web Consortium)Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente, para informar, investigar e fomentar o traballo na accesibilidade web.

De acordo co anterior FREMAP traballa para dotar de plena accesibilidade á súa contida web para facilitar o acceso ás persoas con discapacidade. As nosas directrices de accesibilidade son o cumprimento das normas WCAG 2.0 do W3C (World Wide Web Consortium), no seu nivel AA.

A tecnoloxía empregada no sitio web de que se depende para acceder ao contido accesible é: Javascript .

Características de accesibilidade e usabilidade do sitio

 • Adaptación multidispositivo.
 • Separación entre contido e presentación mediante follas de estilo.
 • Alternativas textuais ao contido non textual. Incluímos un texto alternativo nas imaxes que non son decorativas.
 • Todos as ligazóns están identificadas, contextualizados e ofrecen detalles da función ou destino.
 • O tamaño do texto está definido en unidades relativas para que os usuarios poidan cambiaro utilizando os controis de tamaño de texto habitual do navegador.
 • Identificación das abreviaturas.
 • Identificación dos formatos dos arquivos que son descargables como pdf, excel, powerpoint ou word.
 • Identificación dos cambios no idioma.
 • Avísase o usuario das aperturas de novas ventás.
 • O contido é operable a través de teclado sen un límite de tempo específico para realizar as pulsacións das teclas.
 • Visibilidade do foco en ligazóns e formularios.
 • Continuación de foco. Non hai cambio de contexto sen aviso o usuario.
 • Posibilidade de play e pausa nos elementos con movemento.
 • Proporciónanse etiquetas ou instrucións cando o contido require a introdución de datos por parte do usuario.
 • Se se detecta automaticamente un erro na entrada de datos ofrécense suxestións de corrección.
 • Multinavegador.
 • Presentamos unha versión amigable para imprimir cada páxina.

Axudas de navegación

 • •Uso de Landmark roles para identificar áreas de contido.
 • •El logo vincula sempre á páxina principal.
 • •Los compoñentes que teñen a mesma funcionalidade dentro dun conxunto de páxinas web son identificados de maneira coherente.
 • •Se proporciona máis dun camiño para localizar unha páxina web dentro dun conxunto de páxinas web: mapa web, buscador e menú.
 • •Se proporcionan migas de situación.
 • •Se xera un outline correcto.
 • •Información estruturada, correctamente marcada e xerarquizada, que permite unha navegación fácil polo contido
 • •Se proporcionan atallos de teclado:
  • Páxina de Inicio
  • Mapa Web
  • Saltar ao contido
  • Contacta coa FREMAP
  • Accesibilidade

  O uso de atallos de teclado depende do navegador e sistema operativo. Os máis frecuentes utilizan as seguintes combinacións de teclas no sistema operativo windows:

  • Internet Explorer: ALT + atallo
  • Mozilla Firefox: ALT + SHIFT + atallo
  • Google Chrome: ALT + atallo

WAI ARIA

Inclúense WAI ARIA como elementos de apoio para facer máis accesible o contido dinámico e os controis desenvolvidos con HTML e JavaScript. A continuación indicamos algúns dos usos aplicados:

 • Informar sobre o estado dun elemento do contido.
 • Informar sobre campos obrigatorios en formularios.
 • Incluír etiquetas e descricións de elementos.
 • Orientar sobre accións.
 • Achegar información semántica.

Declaración de conformidade parcial

Os contidos proporcionados por fontes externas son servidos que non poden controlarse e non se garante que sexan accesibles (gadjet de twitter).

FREMAP e o seu compromiso en accesibilidade

FREMAP traballa para manter un nivel de accesibilidade axeitado na súa contida web. Agradecemos comuníquesnos algunha área de mellora ou se encontras algunha dificultade para acceder a calquera contido. Convidámoslle a axudarnos neste esforzo coas súas suxestións.