Xestión da incapacidade temporal

Na FREMAP desenvólvense conxuntamente con cada empresa unha serie de actuacións dirixidas a mellorar a saúde dos seus traballadores que se desenvolven tres fases:

Fases na Xestión Incapacidade Temporal Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Diagnóstico

Diagnóstico

Proposta de Solucións

Proposta de Solucións

O Equipo Multidisciplinar da FREMAP Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

FREMAP dispón dun equipo multidisciplinar, que traballa de forma conxunta coas empresas para mellorar a saúde dos traballadores e en consecuencia mellorar a súa competitividade realizando as seguintes actividades:

Equipo humano da FREMAP
Prevención

Prevención

A través da promoción da seguridade e saúde dos traballadores e fomentando a integración da prevención nas empresas

Canle de Prevención Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Xestión

Xestión

Na xestión da incapacidade temporal interveñen o interlocutor único da FREMAP e as áreas de asistencia social, prestacións e xestión do absentismo de incapacidade temporal.

Sanitaria

Sanitaria

FREMAP pon a disposición dos traballadores a súa rede asistencial con máis de 200 centros e 4 Hospitais con internamento, 4 Hospitais de día e 2 Hospitais Intermutuais.

Sistemas de Comunicación Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Para FREMAP é fundamental dispor de sistemas de comunicación que permitan unha maior eficiencia no intercambio de información coas súas empresas asociadas e traballadores protexidos