Definición do Absentismo

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

A primeira dificultade que se propón ás empresas para xestionar o absentismo é precisamente, a súa definición xa que non existe unha definición única.

Existen moitas definicións de absentismo, de diferentes autores e institucións. Todas son válidas, será a empresa teraa que definir o concepto de absentismo que posteriormente terá que analizar e cuantificar.

O absentismo defínese como a ausencia dunha persoa ao seu posto de traballo, en horas que correspondan a un día laborable, dentro da xornada legal de traballo.

Outras definicións de Absentismo:

Ocde (Organización de Cooperación e Desenvolvemento Económico) indica que as ausencias ao traballo por algún motivo xustificado ou inxustificado, é un fenómeno normal e universal, estando a dificultade en poder distinguir o xustificado do non xustificado e aquí aparecen as dúas denominacións, ausencia e absentismo, onde a diferenza radica nesta distinción.

  • Así M. V. Martínez Quintana analiza estas diferenzas e resume as ausencias como as non presencias "de dereito ", protexidas pola lei e os convenios e o absentismo como as non presencias de "non dereito" non protexidas nin por lei nin polos convenios de empresa.
  • J. Ignacio Orbegozo ofrece outra definición que é moi utilizada: "A ausencia dunha persoa ao seu posto de traballo en horas que corresponden a un día laborable, con independencia da súa xustificación, dentro da xornada legal de traballo, medida pola diferenza en porcentaxe entre o número total de horas de traballo pactado nun período dado e o número de horas de presenza de todo o persoal nos seus postos de traballo.

Fonte: Xestión do Absentismo Laboral. Editorial FREMAP 2008.