Absentismo Laboral

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

O absentismo laboral é un dos problemas que máis afecta á competitividade das empresas.

Unha das complicacións que teñen as empresas é pórlle cifras ao absentismo, tendo en conta que non existe un índice de referencia a nivel nacional e adoítanse utilizar enquisas de diversas fontes.

Unha vez que as empresas seleccionan os indicadores de medición a utilizar, e tras identificar os tipos e causas do seu absentismo médico e non médico, terán que establecer aquelas medidas que lle permitan mellorar a saúde dos seus traballadores.

​​