I.T. COVID-19: incidencia media mensual por cada mil traballadores protexidos

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
I.T. COVID-19: incidencia media mensual por cada mil traballadores protexidos Ano 2020
Andalucía 10,52
Aragón 17,54
Asturias 10,82
Baleares 12,97
Canarias 7,84
Cantabria 13,06
Cast. e León 13,96
Cast. A Mancha 17,23
Cataluña 16,76
Estremadura 10,86
Galicia 8,24
Madrid 15,54
Murcia 16,46
Navarra 20,91
A Rioxa 18,25
C. Valenciana 12,52
País Vasco 20,34
Ceuta 17,57
Melilla 18,19
Datos ano 2020​​