I.T. COVID-19: Traballadores protexidos a final do período considerado

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

I.T. COVID-19: Traballadores protexidos a final do período considerado Ano 2020
Andalucía 2.591.846
Aragón 552.183
Asturias 345.668
Baleares 420.685
Canarias 767.616
Cantabria 208.012
Cast. e León 820.116
Cast. A Mancha 686.013
Cataluña 3.284.933
Estremadura 303.576
Galicia 915.234
Madrid 2.996.263
Murcia 576.356
Navarra 269.910
A Rioxa 125.042
C. Valenciana 1.861.218
País Vasco 882.911
Ceuta 20.630
Melilla 19.803
Datos ano 2020​​