I.T. COVID-19: Prevalencia por cada mil traballadores protexidos

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
I.T. COVID-19: Prevalencia por cada mil traballadores protexidos Ano 2020
Andalucía 3,25
Aragón 4,91
Asturias 4,10
Baleares 5,53
Canarias 3,17
Cantabria 4,41
Cast. e León 3,81
Cast. A Mancha 7,44
Cataluña 7,43
Estremadura 8,31
Galicia 4,04
Madrid 5,41
Murcia 5,99
Navarra 4,81
A Rioxa 4,77
C. Valenciana 10,35
País Vasco 5,51
Ceuta 7,32
Melilla 5,96
​​ Datos ano 2020​​