Continxencia Profesional: Índice de Procesos por Sector

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
Ano 2020
-----------------------------------------------
ÍNDICE DE PROCESOS POR SECTOR Ano Agricultura Construción Industria Servizos
2019 5,88 9,22 5,95 3,46
2020 5,29 8,28 5,23 2,68
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo)