Continxencia Profesional: Índice de Procesos por Sección de Actividade

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
Ano 2020
-------------------------------
ÍNDICE DE PROCESOS POR SECCIÓN DE ACTIVIDADE 2019 2020
A Agricultura, Gandaría, Silvicultura E Pesca 5,88 5,29
B Industrias Extractivas 6,91 5,66
C Industria Manufactureira 5,90 5,18
D Subministración De Enerxía Electrica, Gas, Vapor E Aire Acondicionado 1,41 1,72
E Subministración De Auga, Actividades De Saneamento, Xestión De Residuos E Descontaminación 7,36 6,35
F Construción 9,22 8,28
G Comercio Por xunto E Polo miúdo; Reparación De Vehículos De Motor E Motocicletas 3,62 3,01
H Transporte E Almacenaxe 5,64 4,55
I Hostalaría 4,84 3,04
J Información E Comunicacións 1,11 0,64
K Actividades Financeiras E De Seguros 0,72 0,47
L Actividades Inmobiliarias 1,46 1,01
M Actividades Profesionais, Científicas e Técnicas 1,31 0,93
N Actividades Administrativas e Servizos Auxiliares 5,31 4,51
O Administración Pública e Defensa; Seguridade Social Obrigatoria 3,53 2,61
Prestación por material ortoprotético Educación 1,23 0,82
Q Actividades Sanitarias e de Servizos Sociais 3,77 3,19
R Actividades Artísticas, Recreativas e de Entretemento 3,83 2,77
S Outros Servizos 2,47 1,85
T Actividades dos Fogares Como Empregadores de Persoal Doméstico; Actividades dos Fogares Como Produtores de Bens e Servizos Para Uso Propio 0,90 0,78
Ou Actividades de Organizacións e Organismos Extraterritoriais 1,63 1,11
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo) ​​