Continxencia Profesional: Índice de Procesos e Índice de Días de Baixa

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
Ano 2020
---------------------------------------------
2019 2020
ÍNDICE DE PROCESOS E ÍNDICE DE DÍAS DE BAIXA Índice de Procesos Índice de Días de Baixa Índice de Procesos Índice de Días de Baixa
4,22 167,59 3,45 152,19
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo)  

Índice de Procesos: Ratio entre o número de baixas con alta (sen recaída) por cada 100 traballadores protexidos (termo medio de poboación)

Índice de días de baixa: Ratio entre o número de días de baixa dos procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos (termo medio de poboación)