Continxencia Profesional: Índice de Días de Baixa por Sector

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
​​A 2020
--------------------------------------------------
ÍNDICE DÍAS DE BAIXA POR SECTOR Ano Agricultura Construción Industria Servizos
2019 237,39 372,22 233,61 137,14
2020 229,94 364,52 219,40 120,40
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo)