Continxencia Profesional: Prevalencia por cada mil traballadores protexidos

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

Continxencia Profesional: Prevalencia por cada mil traballadores protexidos Ano 2020
Andalucía 4,22
Aragón 3,22
Asturias 4,45
Baleares 5,30
Canarias 2,94
Cantabria 4,76
Cast. e León 4,21
Cast. A Mancha 4,46
Cataluña 3,43
Estremadura 5,74
Galicia 5,28
Madrid 2,94
Murcia 3,78
Navarra 4,36
A Rioxa 4,24
C. Valenciana 4,18
País Vasco 3,76
Ceuta 4,11
Melilla 4,70
Datos ano 2020​​