Continxencia Común: prevalencia por cada mil traballadores protexidos

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

Continxencia Común: prevalencia por cada mil traballadores protexidos Ano 2020
Andalucía 32,57
Aragón 34,52
Asturias 38,43
Baleares 29,37
Canarias 41,08
Cantabria 43,58
Cast. e León 34,44
Cast. A Mancha 34,22
Cataluña 40,10
Estremadura 36,17
Galicia 47,06
Madrid 29,12
Murcia 39,63
Navarra 37,75
A Rioxa 28,49
C. Valenciana 34,48
País Vasco 43,22
Ceuta 36,01
Melilla 42,21
​​Datos ano 2020​​