Continxencia Común: Índice de Procesos por Sector

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

Ano 2020
-------------------------------------------------------------------------
ÍNDICE DE PROCESOS POR SECTOR Ano Agricultura Construción Industria Servizos
2019 16,46 24,89 35,52 32,34
2020 14,94 21,58 28,46 24,37
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo)