Continxencia Común: Índice de Procesos por Sección de Actividade

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
Ano 2020
-------------------------------------------------------

Lenda e datos

ÍNDICE DE PROCESOS POR SECCIÓN DE ACTIVIDADE 2019 2020
A Agricultura, Gandaría, Silvicultura E Pesca 16,46 14,94
B Industrias Extractivas 24,64 20,87
C Industria Manufactureira 35,12 28,28
D Subministración De Enerxía Electrica, Gas, Vapor E Aire Acondicionado 20,40 16,85
E Subministración De Auga, Actividades De Saneamento, Xestión De Residuos E Descontaminación 46,64 35,15
F Construción 24,89 21,58
G Comercio Por xunto E Polo miúdo; Reparación De Vehículos De Motor E Motocicletas 31,49 24,99
H Transporte E Almacenaxe 33,23 25,05
I Hostalaría 30,80 21,04
J Información E Comunicacións 26,02 17,01
K Actividades Financeiras E De Seguros 29,37 20,92
L Actividades Inmobiliarias 19,70 14,73
M Actividades Profesionais, Científicas e Técnicas 24,95 17,26
N Actividades Administrativas e Servizos Auxiliares 45,19 33,63
O Administración Pública e Defensa; Seguridade Social Obrigatoria 35,85 28,95
Prestación por material ortoprotético Educación 25,67 18,84
Q Actividades Sanitarias e de Servizos Sociais 41,43 34,94
R Actividades Artísticas, Recreativas e de Entretemento 24,10 17,07
S Outros Servizos 28,38 21,64
T Actividades dos Fogares Como Empregadores de Persoal Doméstico; Actividades dos Fogares Como Produtores de Bens e Servizos Para Uso Propio 14,16 13,33
Ou Actividades de Organizacións e Organismos Extraterritoriais 60,60 38,25
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo) ​​​​​