Continxencia Común: Índice de Días de Baixa por Sector

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
​​​Ano 2020
--------------------------------------------
ÍNDICE DÍAS DE BAIXA POR SECTOR Ano Agricultura Construción Industria Servizos
2019 1.120,29 1.135,71 1.315,72 1.297,75
2020 1.174,90 1.1990,07 1.328,83 1.280,56
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo)