Continxencia Común: incidencia media mensual por cada mil traballadores protexidos

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

Continxencia Común: incidencia media mensual por cada mil traballadores protexidos Ano 2020
Andalucía 16,66
Aragón 22,96
Asturias 17,65
Baleares 17,44
Canarias 19,35
Cantabria 20,80
Cast. e León 17,67
Cast. A Mancha 20,38
Cataluña 28,25
Estremadura 13,05
Galicia 17,71
Madrid 21,36
Murcia 19,33
Navarra 36,67
A Rioxa 21,19
C. Valenciana 15,84
País Vasco 27,55
Ceuta 18,12
Melilla 23,65
Datos ano 2020​​