Continxencia Profesional

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
Contingneica Profesional: Índice Incapacidade Temporal por Sector de Actividade 2019  2020
Agrario 0,49% 0,43%
Construción 0,80% 0,76%
Industria 0,65% 0,57%
Servizos 0,35% 0,29%

Datos do colectivo protexido pola FREMAP (2020 fronte ao 2019)

Por sector de actividade, o índice de incapacidade temporal por continxencia profesional máis alto foi no sector de construción.