Continxencia común

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
Continxencia Común: Índice de Absentismo por Tamaño de Empresa 2019 2020
01-10 2,07% 2,16%
11-25 2,61% 2,58%
26-49 2,99% 2,96%
50-99 3,54% 3,43%
100-249 4,08% 3,96%
250-499 4,48% 4,31%
500-1000 4,82% 4,51%
MAIOR 1000 5,28% 4,88%

Datos do colectivo protexido pola FREMAP (2020 fronte ao 2019)

As empresas con maior índice de incapacidade temporal en continxencia común son as máis de 1000 traballadores.