Continxencia común

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
Contingneica Común: Índice Incapacidade Temporal por Sector de Actividade 2019 2020
Agrario 2,14% 2,16%
Construción 1,98% 2,13%
Industria 3,63% 3,58%
Servizos 3,46% 3,35%

Datos do colectivo protexido pola FREMAP  (2020 fronte ao 2019)​

En continxencia común o índice máis alto foi no sector industria.  ​​